Náměstí Velké Meziříčí

Dolů

Příběh nového náměstí
Architektonická soutěž, ocenění poroty, 2016, spolupráce Jakub Kolman, Jaroslava Brhelová

Velké Meziříčí, město s kostelem s největším ciferníkem ve střední Evropě a také mostem Vysočina, jenž vysoko nad městem překlenuje údolí, ve kterém ve 13.století město vzniklo. Již v té době dostalo náměstí svoji podobu, kterou si s minimálními změnami drží dodnes.

Náměstí Velkého Meziříčí je velkým klenotem. Jeho historická uliční čára, podélný tvar, kdy na jedné straně se tyčí dominanta v podobě kostela a jeho věže a na té druhé budova radnice, je místem zastavení, srdcem celého města. V jeho ploše byly původně tři významné prvky – kašna, morový sloup a památník, k nimž jsme přidali vlajkový stožár před radnici a zlaté umělecké dílo před kostel, všechny tyto prvky jsou na společné pomyslné lince.

Návrh chápe náměstí jako celek, celistvou plochu, kde se konají různé akce, kde lidé zařizují své povinnosti, ale také se jen prochází, odpočívají. Tímto místem pak prochází cesta pro auta, která je důležitá pro samotnou funkčnost náměstí a zároveň omezená, aby sloužila pouze pro cílovou dopravu.

A stejně tak jako od pradávna řeky Balinka a Oslava protékají tímto krajem a stejně tak, jako náměstí stovky let slouží pro rozličné činnosti lidí, tak stejně by měla sloužit a fungovat jeho nová podoba.

V soutěži jsme za projekt získali ocenění poroty.

Přirozeně procházím

Přirozeně procházím

Přirozeně procházíme krajinou, známe její rozmanitá místa, kamenné oblázky, kapradiny a vzrostlé stromy. Jsme tu od pradávna. Samy jsme si našly cestu a v jednom speciálním místě se z nás dvou stává jedna a společně tak pokračujeme dál, vstříc dalším krajinám. Jsme řeky. Balinka a Oslava.

V tom speciálním místě si lidé před mnoha lety postavili svá stavení a od té doby využívali naší přítomnosti a síly. V navázání na myšlenku naší plynulosti vznikla podél každé z nás řada domů s kostelem a hřbitovem, kdy vprostřed se nacházelo místo na setkávání, pro obchod a pohyb městem - náměstí.

Linie

Linie

První linie (žlutá plná) navazuje na ulici Radnickou, kopíruje pravou stranu náměstí, stáčí se před kostelem tak, aby mu zajistila dostatečný předprostor, a plynule pokračuje ulicí Komenského. Je lemována stromy, lavičkami, parkovacími stáními a slouží především pro obsluhu náměstí autem a na kole. V době trhů a jiných akcí je možné ji uzavřít a náměstí tak plně využít.

Číst více >

Celistvé náměstí

Celistvé náměstí

A stejně tak jako od pradávna řeky Balinka a Oslava protékají tímto krajem a stejně tak, jako náměstí stovky let slouží pro rozličné činnosti lidí, tak stejně by měla sloužit a fungovat jeho nová podoba. Dříve byly rozličné plochy náměstí méně definovány, lidé sem zašli, korzovali, obchodovali, jezdili na vozech s koňmi. Nástupem automobilové dopravy se toto změnilo. Návrh na toto reagoval tím způsobem, že chápe náměstí jako celek, kterým prochází cesta pro auta, která je důležitá pro samotnou funkčnost náměstí a zároveň omezená, aby sloužila pouze pro cílovou dopravu.

Číst více >

Historická stopa

Historická stopa

Toto náměstí fungovalo tak dobře, že si jej lidé hýčkali a zachovali až dodnes. Náměstí Velkého Meziříčí je velkým klenotem. Jeho historická uliční čára, podélný tvar, kdy na jedné straně se tyčí dominanta v podobě kostela a jeho věže a na té druhé budova radnice, je místem zastavení, srdcem celého města. V jeho ploše jsou tři významné prvky – kašna, morový sloup a památník.

Číst více >

Náměstí

Náměstí

Komunikace pro dopravu v rámci náměstí má ještě také široký zpomalovací práh v místě před kostelem v návaznosti na klidovou plochu náměstí, ten také slouží ke zpomalení dopravy, ale také k propojení náměstí jako celku.

Číst více >

Od radnice ke kostelu Od radnice ke kostelu

Od radnice ke kostelu

Radnice – stožár – památník - morový sloup – kašna – umělecké dílo - kostel

Setkání Setkání Setkání

Setkání

Potkejme se na novém náměstí, které stejně jako to bylo v minulosti, slouží pro rozličné činnosti lidí, jejich setkávání, povinnosti a radosti.
IAK logo
IAK architektonické studio |
+420 608 150 803 |
iva.zezulova@iakstudio.cz
IAK na Facebooku IAK na Instagramu